Schooltijden & vakantie

Groep 1 t/m 8 Ochtend 08.45-12.00 uur
  Middag 13.00-15.00 uur
  Woensdag 08.45-12.30 uur
  Woensdagmiddag Vrij
Pauzetijden Groep 3 t/m 8 10.30-10.45 uur

Wij willen dat alle kinderen uiteraard op tijd op school zijn. Echter niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de schooltijden. Om 08.30 uur mogen de kinderen naar binnen. Om 08.40 uur wordt er gebeld ten teken dat we bijna gaan beginnen. Om 08.45 uur moeten de leerlingen in het lokaal zijn. Het is erg hinderlijk als kinderen binnenkomen als de lessen al zijn begonnen.

N.B.: Wilt u er voor zorgdragen, dat afspraken voor het bezoek aan de huisarts, tandarts, logopedist etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt?

Schoolvakanties

Het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018 ziet er als volgt uit:

Herfstvakantie 16-10 t/m 20-10
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie 26-02 t/m 02-03
Goede Vrijdag 30-03
Tweede Paasdag 02-04
Meivakantie 27-04 t/m 11-05
Tweede Pinksterdag 21-05
Zomervakantie 16-07 t/m 24-08

Daarnaast zijn er dit jaar de volgende studiedagen voor het team (de kinderen zijn deze dagen vrij):

  • Woensdag 9 september
  • Maandag 20 november
  • Vrijdag 23 februari
  • Maandag 25 juni
  • Vrijdag 13 juli