Openbare Basisschool De Wetering

'Onderwijs van nu voor later'

Open Dag 5 april 2024.

Belangstellenden geven wij de mogelijkheid om op afspraak de school te bekijken. Maak een afspraak via deze knop:

De 21e eeuwse vaardigheden:

Dit zijn kernvakken. We werken vanaf groep 3 met moderne methodes, waarbij we ook gebruik maken van de digitale leeromgeving. In groep 1 en 2 werken we aan de hand van thema’s.

Bedenk nieuwe, originele ideeën, bijvoorbeeld tijdens (geschiedenis)projecten, bij lessen techniek of een spannend verhaal schrijven.

Wat weet ik? Wat kan ik?! Hoe doe ik het? Formuleren van een eigen, onderbouwde mening ten opzichte van jezelf en de wereld om je heen.

Welke problemen kom je tegen en hoe los je dit op? Wat doe je als je iets niet snapt? Waarom reageert mijn klasgenoot op die manier?

Praten, luisteren en goed naar elkaar kijken. Een boodschap doorgeven op papier (scherm). Kringgesprek, spreekbeurt, debatteren etc.

Samen met je groep(je) werken, leren, ontdekken, spelen, sporten en nog veel meer. Je leert van elkaar, helpt elkaar én je maakt nieuwe vrienden.

Het moderne onderwijs kan niet zonder digitale ondersteuning, door middel van digiborden, tablets en chromebooks. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan mediawijsheid; hoe ga je goed om met alle digitale mogelijkheden in de 21e eeuw?

We leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

Kijk goed om je heen, maar óók naar je eigen gedrag. Wat is jouw rol binnen het geheel en hoe kom jij tot eigen ontwikkeling.

Openbare basisschool De Wetering bereidt uw kind voor op een maatschappij waarbij o.a. kritisch denken, creatief handelen en samenwerken centraal staan. 21e Eeuwse vaardigheden, voor nu en later. Nieuwsgierig naar onze school? Maak dan een afspraak met directeur Peter Hulstein. Samen met de kinderen laat hij u graag de school zien!

21e Eeuwse Vaardigheden

Wij leren kinderen zichzelf staande te houden in een snel veranderende samenleving. Als basis gebruiken wij erkende methodes en goed op de leeromgeving afgestemde werkvormen.
Met het bieden van een omgeving waarin de 21e-eeuwse vaardigheden worden aangeleerd, stimuleren wij de kinderen (en leerkrachten) om zich op alle gebieden te ontwikkelen.

Ante basisschool

OBS De Wetering werkt samen met andere openbare basisscholen in de gemeentes Zeewolde en Dronten binnen stichting Ante. Onze visie is dat de begeleidingsbehoefte van kinderen om te kunnen ontwikkelen dagelijks verandert. Dit vraagt om talentvolle leerkrachten.

Onze missie is dat wij sturen op de ontwikkeling van kinderen en collega’s in een uitdagende onderwijsomgeving.

ICT Onderwijs

ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en –vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma’s en de bijbehorende software.

Copyright © - Alle rechten voorbehouden - Powered by VWA digital agency