Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’.

Wanneer u hier klikt, komt u in het schoolondersteuningsprofiel.