Veiligheidsplan

De veiligheid van alle mensen die De Wetering bezoeken of er werkzaam zijn, is een groot goed. Om die veiligheid te garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid, verzuimbeleid, risico- inventarisatie, personeelsbeleid enz. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het duidelijk is hoe te handelen in geval van onveilige situaties. Daarom is het veiligheidsplan opgesteld.

Waar wij middels dit veiligheidsplan met name aan kunnen bijdragen is:

  • het effectief aanpakken van pestgedrag;
  • het vergroten van het gevoel van veiligheid in en om het schoolgebouw;
  • betrekken van ouders/verzorgers in het verkrijgen van een veilig(er) gevoel.

Klikt u hier om naar het veiligheidsplan te gaan.