Volksdansen

volkdansenws1  volksdansenws3

Alle jongens en meisjes vanaf groep 3 kunnen meedoen met de volksdansgroep.

Vanaf de herfstvakantie gaat juf Marion elke maandag na schooltijd dansen en jij kunt er bij zijn! Je leert dansen uit verschillende landen, bijvoorbeeld Engeland, Rusland of Israël. Dansen in een grote kring, een lange slinger of met tweetallen. Het is vooral gezellig en nooit te moeilijk! Sommige kinderen doen jaren achter elkaar mee en elk jaar zijn er weer andere dansen.

In april is er een uitvoering voor de schoolkinderen en 's avonds voor de ouders. Dat betekent heel veel plezier, buigingen én applaus!