Vreemdetalenonderwijs

Takeiteasy

 

 

 

 


Op De Wetering vinden we het belangrijk om kinderen goed voor te bereiden op hun verdere toekomst. Een van de onderdelen hierin is het aanbieden van "vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)".

Wij hebben gekozen voor Engels als vreemde taal, aangezien daar steeds meer vraag naar is in de maatschappij.

Ons doel is niet om kinderen tweetalig onderwijs te geven, maar meer om ze al vroeg in aanraking te laten komen met een andere taal. Onderzoek heeft uitgewezen dat jonge kinderen gemakkelijk een andere taal ernaast kunnen leren. Doordat zij op deze manier in aanraking komen met het Engels durven zij ook meer en makkelijker deze taal toe te passen.

Op De Wetering werken we met de methode "Take it easy". Dit is een digibordmethode waarbij de kinderen hulp krijgen van "native speakers" (die het Engels als moedertaal hebben). Deze interactieve methode zorgt ervoor dat kinderen spelenderwijs het Engels leren.

Engels wordt gegeven op De Wetering vanaf groep 1.
Bij de kleuters wordt het Engels verpakt in thema's, waarna vanaf groep 3 Engels als les wordt aangeboden.

Kinderen komen zo heel vroeg in aanraking met het Engels en durven dan ook meer en makkelijker deze taal toe te passen.

Achtergrondinformatie:
Het "vvto" is een Europees Platform- internationaliseren in onderwijs.Het Europees Platform is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangesteld om internationalisering in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te coördineren en te bevorderen.