ICT onderwijs

ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en –vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma’s en de bijbehorende software.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 1. De leraren maken optimaal gebruik van het digitale bord en de bijbehorende methodesoftware
 2. De leerlingen hebben allemaal een persoonlijk Google for Education account
 3. De leerlingen kunnen aan het eind van de bovenbouw (samen)werken met de Google for Education apps (documents, presentations en in de bovenbouw mail)
 4. De leerlingen werken met (methode)software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie (o.a. Ambrasoft wat de leerlingen ook thuis mogen gebruiken)
 5. De leerlingen kunnen een digitaal werkstuk maken met een verzorgde lay-out
 6. De leerlingen zijn vertrouwd met Internet. Kinderen behalen hiervoor in groep 5 het diploma "Veilig internet".
 7. De leraren geven opdrachten die het gebruik van het Internet stimuleren
 8. We beschikken over een Internetprotocol
 9. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en –vaardigheden
 10. De school beschikt over technisch goede, werkende hardware zoals tablets, chromebooks, computers, touchscreens, Beebots, etc.
 11. De school beschikt over inhoudelijk goede (methode)software
Op de Wetering beschikken wij over een eigen systeembeheerder.