Leerlingzaken

Leerlingzaken Noord-Veluwe voert de Leerplichtwet uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Het belangrijkste doel is om schooluitval terug te dringen, zodat kinderen geen leerachterstand krijgen. Ook voert Leerlingzaken de Wet op het Regionale Meld- en Coördinatiepunt(RMC) uit.

Leerplicht

De Leerplichtwet bepaalt dat kinderen van hun 5e tot 18e verjaardag naar school moeten. Vanaf het vierde jaar mag uw kind naar school en zodra uw kind vijf jaar is geworden is het in Nederland verplicht om naar de basisschool te gaan. Als afsluiting van het basis onderwijs, wordt in groep 8 een CITO of NIO toets afgenomen om te bepalen welk soort voortgezet onderwijs het best bij uw kind aansluit. U, als ouder, bent verantwoordelijk voor het inschrijven op een school die voor uw kind geschikt is. De leerplicht eindigt aan het einde van een schooljaar waarin uw kind 16 jaar is geworden. Als uw kind op dat moment nog geen startkwalificatie heeft, is hij/zij verplicht om tot zijn/haar 18e onderwijs te volgen. Een startkwalificatie is een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 2 of hoger). Een vmbo-diploma is geen startkwalificatie. Leerlingzaken houdt hier toezicht op.

Verlof & verzuim

Kinderen moeten elke dag naar school; de Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Zo kunt u bijvoorbeeld niet zomaar buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. Ziekte is een geldige reden. Maar als uw kind vaak te laat komt of veel spijbelt, dan heeft dit consequenties. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u echter wel verlof aanvragen. Voor aanvraag van verlof, vrijstelling, maar ook voor informatie over spijbelen en het aanmelden van verschillende soorten verzuim kunt u bij Leerlingzaken Noord-Veluwe terecht.

Wilt u meer weten? Ga dan naar www.leerlingzaken.regionoordveluwe.nl.
Daar vindt u naast meer informatie ook aanvraagformulieren, folders en contactgegevens.