Samenwerking

Wij vinden het belangrijk dat De Wetering een leeromgeving is waar leerlingen en leerkrachten van elkaar leren. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen, kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van eigen inbreng en die van mede leerlingen. Een goed voorbeeld hiervan is het groepsoverleg: het kiezen van een voorzitter en een secretaris.

Samenwerking komt binnen de hele school op veel momenten terug. Voorbeelden hiervan zijn het theater, ateliers, klasdoorbrekend lezen en projecten waarin we samenwerken.