Talentontwikkeling

Het is belangrijk dat de leerlingen gaan ontdekken welke talenten zij hebben en hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden.
De taak van de leerkrachten is de leerlingen nieuwsgierig te maken en de leerlingen te begeleiden om meer inzicht in zichzelf te krijgen.

1. We laten leerlingen antwoord geven op de volgende vragen

Wat wil ik?     Wat is belangrijk voor je? Welke plannen en ideeën heb ik?
Wie ben ik?   Wat waardeer ik in mezelf? Hoe kan ik voor een ander iets betekenen en een ander voor mij?
Wat vind ik?   Wat zijn jouw normen en waarden? Waarom doe je bepaalde dingen?
Wat kan ik?   Waar ben je goed in? Maak je daar gebruik van? Waar ben je minder goed in?
Waar ben ik?   Welk gedrag laat je aan anderen zien? Gedraag je je zoals je bent?

2. Ateliers

We plannen structureel periodes in waar leerlingen kunnen ontdekken en zich verder kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden.
We denken hierbij aan toneel, schilderen, koken, techniek, programmeren enz., enz.

3 talenten en mogelijkheden verder ontwikkelen

Verschillende factoren zijn belangrijk om te ontdekken over jezelf:
  • Aanleg, hoe zit je in elkaar, wat heb je al van jezelf?
  • Persoonlijkheid, welke kwaliteiten heb je?
  • Omgevingsfactoren, welke kansen en belemmeringen ervaar je hierdoor?
  • Prestaties, de zichtbare factoren. Wees trots op wat je hebt bereikt.