Zelfstandig werken

Zelfstandig leren en werken is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van de kinderen.
Als middel hiervoor gebruiken we o.a. de weektaak. Op deze weektaak staan opdrachten die leerlingen moeten uitvoeren. Hierbij letten we op het niveau van het kind. Tevens vinden wij het belangrijk dat daar keuze momenten in zitten. Zo kunnen leerlingen ook zelf gedeeltes plannen. Dit bevordert de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen werk.
Dit hele proces start vanaf groep 1, zodat wij ook daarin een doorgaande lijn hebben.