Algemene introductie

Wij vinden een goede samenwerking met ouders van het grootste belang. Samen verzorgen wij de opvoeding van uw kind! Om dit samen te doen is een goede communicatie nodig.

Wij zorgen door het jaar heen voor vier officiële contactmomenten. Twee naar aanleiding van de werkverslagen en twee tijdens de spreekuren.

Ook via de digitale Informatiebrieven houden wij u op de hoogte van datgene wat er zich afspeelt binnen school.

Om er voor te zorgen dat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt, is het belangrijk dat u bij ons komt wanneer er iets is. Alleen zo kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden. Wij willen een laagdrempelige school voor u zijn. Ook andersom kunt u er op rekenen, dat we, indien wij bijzonderheden signaleren, contact met u zullen opnemen.