15 minuten gesprek

15minuten
Vier keer per jaar is er ‘officieel’ gelegenheid voor alle ouders om zich in te schrijven voor het spreekuur. Door middel van mail kunt u zich hiervoor digitaal aanmelden. U krijgt dan individuele uitleg van de leerkracht over de vorderingen van uw kind(eren). Dit gesprek gaat over de schoolresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Twee keer per jaar krijgt uw kind een portfolio mee naar huis en deze zal de leidraad zijn voor de gesprekken.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om buiten deze spreekuren om een extra afspraak met de leerkracht te maken, loop gerust even binnen!