Informatieavond

Aan het begin van elk nieuw schooljaar wordt een informatieve ouderavond georganiseerd. U wordt verwacht in het lokaal van uw (oudste) kind. De leerkracht geeft dan uitleg over de algemene gang van zaken in de groep.

Dit gaat bijvoorbeeld over het weekrooster, de inhoud van de vakken van dat schooljaar en u krijgt informatie over huiswerk - als dat aan de orde is. U kunt alle leermiddelen bekijken en de lesboeken eens rustig inzien. Behalve een kennismaking met de leerstof en de leerkracht is dit ook een manier om de ouders van klasgenootjes van uw kind te spreken.Informatie