Inloopmoment

Inloopmoment

Op de donderdagavond voor de herfstvakantie mogen de leerlingen zelf gastheer of gastvrouw zijn. Ouders en andere belangstellenden worden uitgenodigd op school. De kinderen leiden u rond en laten alles zien: hun plekje in de klas, hun schriften, de mooie tekeningen die de laatste crea-les gemaakt zijn en de rest van de school. Deze middag wordt vaak extra aangekleed met werk rondom het thema van de Kinderboekenweek die in dezelfde periode plaatsvindt. We sluiten hierbij ook de Kinderboekenweek af.