Kanjertraining

Kanjertraining

 

 

 

 

 

 


Op De Wetering wordt gewerkt met de Kanjertraining.

Alle leerkrachten zijn hiervoor geschoold en zijn dus bevoegd de trainingen in de groep te geven. Doel van de Kanjertraining is om sociale rust te waarborgen en het vergroten van kennis, kunde en (sociale) vaardigheden.

De Kanjertraining werkt door middel van gekleurde petten. Deze petten benoemen het gedrag en niet de persoon.
De rode pet staat voor de aapjes. Zij lachen overal om en nemen het niet al te serieus.
De gele pet staat voor de bange konijntjes. Zij zijn vaak stil en teruggetrokken of verlegen.
De zwarte pet staat voor de pestvogels. Zij pesten de anderen.
De witte pet staat voor de tijgers: serieus, zelfverzekerd en weerbaar. Zo willen we het gedrag van kinderen zien.

Naast de petten, die in alle groepen hangen, wordt er gebruik gemaakt van knieboeken en leerboeken.

In elke groep hangt ook een poster. Hierop staan de regels van de Kanjertraining:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • We lachen niet uit
  • We doen niet zielig

In het pestprotocol is ook een stuk opgenomen over de Kanjertraining:
“Om door de hele school dezelfde taal te spreken als we het hebben over gedrag en omgaan met elkaar, geven we in alle klassen de Kanjertraining. Hierin krijgen de kinderen handvatten om gedrag van anderen te herkennen en hier adequaat op te reageren.
Ons ideaal is de ‘tijger’: een kind dat zowel respect heeft voor zichzelf als voor de ander.

kanjerpetten2