Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. In het bedrijfsleven noemen ze de raad die dit overleg voert ‘ondernemingsraad’, op school heet die ‘medezeggenschapsraad’. In een MR, zoals de medezeggenschapsraad vaak wordt afgekort, zijn twee geledingen: een personeelsgeleding en een oudergeleding. In de personeelsgeleding zijn namens het personeel van de school een aantal leerkrachten benoemd. In de oudergeleding zijn door alle ouders van de school middels verkiezingen ouders gekozen. Je wordt aangesteld voor een periode van twee jaar.

Wat doet de MR?

Regelmatig komt de MR bij elkaar en voert overleg met de directeur over alles wat binnen de school speelt. Een aantal voorbeelden zijn: wijzigingen in de schooltijden, het schoolplan, de aanschaf van methoden, de benoeming van nieuw personeel. Ook de formatie en de begroting zijn een jaarlijks terugkerend onderwerp. Hierbij gaat het om: Hoeveel kinderen zijn er volgend jaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling past daar het beste bij? De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet biedt een stevige basis voor de positie van de medezeggenschapsraad binnen de school. Er zijn een aantal zaken waarvoor de directie de instemming moet hebben van de MR, of waarover advies moet worden gevraagd. Binnen de MR is er de mogelijkheid om als ouder of leerkracht mee te denken en mee te beslissen over het beleid van de school.

Wat kan de MR voor u betekenen?

MR-vergaderingen zijn openbaar en u bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen. In de agenda kunt u lezen wat wij per vergadering bespreken en op de website (Wetering agenda) vindt u de data wanneer wij vergaderen. Heeft u een vraag die wij wellicht kunnen beantwoorden of heeft u een onderwerp dat u graag besproken zou zien worden in de MR-vergadering? Dan kunt u dit via de email: mr@obsdewetering.nl bij ons aangeven of u kunt altijd een ouder of leerkracht uit de MR aanspreken om uw vraag te stellen.

Voor de namen van de MR leden wordt u verwezen naar het supplement schoolgids.

Huishoudelijk Regelement MR
Jaarverslag MR 2015-2016
Jaarplanning 2016-2017

GMR

Sinds 2005 is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de 4 scholen binnen ons bestuur. In deze GMR worden zaken besproken die schooloverstijgend zijn, zoals o.a. het bestuursformatieplan en de begroting.

Agenda/notulen GMR-vergaderingen

 

HIER vindt u de agenda en notulen van de (G)MR-vergaderingen