Ouderraad

Wat houdt de OR in?

Jaarlijks worden er allerlei leuke activiteiten / evenementen / feestelijkheden georganiseerd op school. De OR helpt bij het organiseren van deze activiteiten. Een keer per maand houden wij ’s avonds een vergadering, op school of bij iemand thuis. Daarin bespreken wij wat is geweest en hoe dat is verlopen, wat nog gaat komen en hoe we dit gaan invullen. Vaak schakelen wij ook de hulp van ouders in via de klassenouder. Omdat de OR uit een beperkt aantal leden bestaat en wij niet alles kunnen doen, zijn er gelukkig altijd ouders die een handje willen helpen. Op deze manier wordt een feestelijke dag op een leuke manier mogelijk gemaakt.

Financiën

De activiteiten die wij organiseren worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld innen wij zelf, we zijn hierover verantwoording verschuldigd aan de Medezeggenschapsraad (MR). Van deze bijdragen organiseren wij de activiteiten, waarvan enkele hieronder staan vermeld.

Hieronder een kleine greep uit de activiteiten die door of mede door de OR worden georganiseerd:

Schoolreisje

Elk schooljaar helpt de ouderraad mee met het organiseren van het schoolreisje. Elk jaar wordt een andere locatie bezocht of activiteit bedacht.

Paasactiviteiten

Ieder jaar organiseren we een wisselende paasactiviteit. Samen met het team wordt er besproken welke activiteit er dat schooljaar gaat plaatsvinden.

Verjaardag van de meester- en/of de juf

Ouderraad verleent ondersteuning bij de organisatie van de verjaardag van de leerkracht in de klas.

Eindejaarsfeest

Elk schooljaar wordt afgesloten met een eindfeest voor alle kinderen en ouders. Welke activiteit er gaat plaatsvinden, wordt besproken met het organiserende team bestaande uit OR-leden en een leerkracht.

Sinterklaas

Natuurlijk komt de Goed Heiligman ook elk jaar naar De Wetering. De school is dan versierd en zo ingericht dat Sinterklaas zich welkom voelt. De kinderen staan op het schoolplein  te wachten totdat Sinterklaas arriveert. Kinderen uit de onderbouw krijgen een pakje van de Sint en gaan met een cadeautje naar huis. Kinderen uit de bovenbouw trekken lootjes en maken een mooie surprise met gedicht voor elkaar.

Kerstviering

Aan het eind van het kalenderjaar, vlak voor de kerstvakantie, wordt er een kerstactiviteit georganiseerd voor de kinderen.

 

Zoals gezegd is dit een kleine greep uit de activiteiten die ouderraad (mede) organiseert: naast alle vaststaande activiteiten springt de OR bij als daarom gevraagd wordt.

Heeft u als ouder een OR gerelateerde vraag? Wij zijn bereikbaar via de volgende link:  or@obsdewetering.nl
Ook staat het u natuurlijk vrij één van de OR-leden persoonlijk aanspreken.

Leden

Hierover wordt u z.s.m. geinformeerd.