Werkmap

Op De Wetering gaan we  werken met een portfolio. Hierin is te zien waar leerlingen mee bezig zijn geweest en kunnen ze zelf laten zien waar hun ontwikkeling ligt.

In het portfolio wordt ook het persoonlijk functioneren van het kind beschreven en worden de leervorderingen vermeld. In januari worden alle ouders op school uitgenodigd om dit te bespreken. Ook in juni is daartoe gelegenheid.

Daarnaast organiseren we twee keer per schooljaar een spreekuur waarvoor de ouders een afspraak kunnen maken. Iedere leerkracht stelt dan de ouders op de hoogte van de vorderingen en de resultaten van hun kind(eren). Zonodig worden er extra afspraken gemaakt, om de ontwikkeling van het kind uitgebreider te bespreken. Dit kan op uw initiatief of van de leerkracht.