Pestprotocol

De Wetering biedt haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat en een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein.

De Wetering heeft een aantal middelen om deze positieve sfeer te creëren, zoals schoolregels en de Kanjertraining. Alhoewel de regels voor iedereen gelden, kan het voorkomen dat een kind in een enkel geval systematisch door andere kinderen gepest wordt. De gewone regels zijn dan niet meer voldoende.

Op De Wetering is een pestprotocol aanwezig, wanneer u deze wilt inzien klikt u op deze link. Het pestprotocol is een vastgelegde wijze, waarop we het pestgedrag van kinderen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.