Openbare Basisschool De Wetering

'Onderwijs van nu voor later'

Algemene informatie

Op De Wetering worden de vakken aan de gehele groep aangeboden, maar binnen de adaptieve instructie wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen. In de praktijk houdt dit in dat de introductie van een les gezamenlijk aangeboden wordt. Nieuwe onderwerpen worden met de groep behandeld. Alle kinderen volgen de uitleg en leren van elkaars oplossingen.

Na de algemene uitleg vindt er in kleine groepjes of individueel verlengde instructie plaats, voor de leerlingen die dat zelf aangeven of waarvan de leerkracht weet dat het nodig is. Het grootste gedeelte van de groep mag dan al met de verwerking van de les starten. Indien kinderen juist wat meer aankunnen, is er extra verdiepingsstof beschikbaar. Dit wordt deels in de lesmethodes aangeboden of er wordt door de leerkracht een pakketje met uitdagend materiaal samengesteld.
Op deze manier zit niemand onnodig te wachten en wordt er voorkomen dat vlotte leerlingen te snel door de stof gaan en later mogelijk belangrijke instructie missen. Met name voor vakken als rekenen, spelling en technisch lezen is dit voor de leerlingen erg prettig.

Het komt af en toe voor dat leerlingen een individuele leerlijn aangeboden krijgen, dit geldt voor kinderen die op een bepaald vak of vakken een grote achterstand hebben.

Over OBS de Wetering

Onze school is ruim van opzet, helder en licht, met een eigen speellokaal voor de kleuters en een gemeenschapsruimte voor talloze speel-, leer- en toneel activiteiten.

De school ligt aan de rand van het bos en bij het water aan de Kunstbaan in het landschapspark De Wetering. De Wetering is een openbare basisschool. In augustus 2015 is de school van start gegaan. Dit is gebeurd na een fusie tussen de scholen De Kiekendief en De Delta.

Op OBS de Wetering werken wij met een nieuw, eigentijds en op de toekomst voorbereid onderwijsconcept.

Op dit moment telt onze school 150 leerlingen en geven wij les in 7  groepen. Dit doen wij met een enthousiast team van 19 mensen.

Schoolgids

Onze complete schoolgids kunt u hier bekijken.

Missie en Visie

MISSIE:
Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, waar zelfontplooiing en leren een vanzelfsprekendheid zijn voor ieder kind. Dit doen we door een klimaat te scheppen van veiligheid, structuur en rust.

VISIE:
Op De Wetering is ieder kind uniek! Elk kind heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten. Dit wordt gewaardeerd, gerespecteerd en gestimuleerd. Wij zien onze school als een plek waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld.

Focus op het hele kind in alle facetten, zonder de kennismaatschappij uit het oog te verliezen.

Voor en buitenschoolse opvang

Wij werken actief samen met twee aanbieders van buitenschoolse opvang. In ons gebouw is Go kinderopvang gehuisvest en op loopafstand Partou. Beide aanbieders zijn betrokken in de verdere ontwikkeling van aansluiting van BSO en onderwijs.
Uiteraard staat de keuze voor opvangaanbieder u vrij. Binnen Zeewolde zijn hiervoor nog diverse andere aanbieders (inclusief brengen en ophalen op school) waar u gebruik van kunt maken.

Schooltijden en vakantie

Schooltijden 

We hebben op onze school een continurooster: Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 14:00

 

Vakantie rooster en studiedagen
Vakantierooster 2022-2023:

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2022
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 06-03-2023
Goede Vrijdag 07-04-2023
2de Paasdag 10-04-2023
Meivakantie (incl. Koningsdag) 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaartsweekend 18-05-2023 t/m 19-05-2023
2de Pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023

Vakantie rooster en studiedagen
Vakantierooster 2023-2024:

Herfstvakantie 15-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m 23-02-2024
Paasweekend 29-03-2024 t/m 01-04-24
Meivakantie (incl. Koningsdag en hemelvaart) 29-04-2024 t/m 10-05-2023
Pinksteren 20-05-2024
Zomervakantie 15-07-2024 t/m 23-08-2024

Studiedagen 22-23
De kinderen zijn deze dagen vrij

Vrijdag 21 oktober 2022
Dinsdag 06 december 2022
Donderdag 09 februari 2023
Woensdag 22 maart 2023
Maandag 08 mei 2023
Vrijdag 07 juli 2023

Studiedagen 23-24
De kinderen zijn deze dagen vrij

Maandag 30 oktober 2023
Woensdag 13 december 2023
Vrijdag 16 februari 2024
Woensdag 20 maart 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Vrijdag 12 juli 2024
Copyright © - Alle rechten voorbehouden - Powered by VWA digital agency