Openbare Basisschool De Wetering

'Onderwijs van nu voor later'

Algemene informatie

Op De Wetering worden de vakken aan de gehele groep aangeboden, maar binnen de adaptieve instructie wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen. In de praktijk houdt dit in dat de introductie van een les gezamenlijk aangeboden wordt. Nieuwe onderwerpen worden met de groep behandeld. Alle kinderen volgen de uitleg en leren van elkaars oplossingen.

Na de algemene uitleg vindt er in kleine groepjes of individueel verlengde instructie plaats, voor de leerlingen die dat zelf aangeven of waarvan de leerkracht weet dat het nodig is. Het grootste gedeelte van de groep mag dan al met de verwerking van de les starten. Indien kinderen juist wat meer aankunnen, is er extra verdiepingsstof beschikbaar. Dit wordt deels in de lesmethodes aangeboden of er wordt door de leerkracht een pakketje met uitdagend materiaal samengesteld.
Op deze manier zit niemand onnodig te wachten en wordt er voorkomen dat vlotte leerlingen te snel door de stof gaan en later mogelijk belangrijke instructie missen. Met name voor vakken als rekenen, spelling en technisch lezen is dit voor de leerlingen erg prettig.

Het komt af en toe voor dat leerlingen een individuele leerlijn aangeboden krijgen, dit geldt voor kinderen die op een bepaald vak of vakken een grote achterstand hebben.

Over OBS de Wetering

Onze school is ruim van opzet, helder en licht, met een eigen speellokaal voor de kleuters en een gemeenschapsruimte voor talloze speel-, leer- en toneel activiteiten.

De school ligt aan de rand van het bos en bij het water aan de Kunstbaan in het landschapspark De Wetering. De Wetering is een openbare basisschool. In augustus 2015 is de school van start gegaan. Dit is gebeurd na een fusie tussen de scholen De Kiekendief en De Delta.

Op OBS de Wetering werken wij met een nieuw, eigentijds en op de toekomst voorbereid onderwijsconcept.

Op dit moment telt onze school 150 leerlingen en geven wij les in 7  groepen. Dit doen wij met een enthousiast team van 19 mensen.

Schoolgids

Onze complete schoolgids kunt u hier bekijken.

Missie en Visie

MISSIE:
Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, waar zelfontplooiing en leren een vanzelfsprekendheid zijn voor ieder kind. Dit doen we door een klimaat te scheppen van veiligheid, structuur en rust.

VISIE:
Op De Wetering is ieder kind uniek! Elk kind heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten. Dit wordt gewaardeerd, gerespecteerd en gestimuleerd. Wij zien onze school als een plek waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld.

Focus op het hele kind in alle facetten, zonder de kennismaatschappij uit het oog te verliezen.

Voor en buitenschoolse opvang

Wij werken actief samen met twee aanbieders van buitenschoolse opvang. In ons gebouw is Go kinderopvang gehuisvest en op loopafstand Partou. Beide aanbieders zijn betrokken in de verdere ontwikkeling van aansluiting van BSO en onderwijs.
Uiteraard staat de keuze voor opvangaanbieder u vrij. Binnen Zeewolde zijn hiervoor nog diverse andere aanbieders (inclusief brengen en ophalen op school) waar u gebruik van kunt maken.

Schooltijden en vakantie

Schooltijden 

We hebben op onze school een continurooster: Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 14:00

 

Vakantie rooster en studiedagen
Vakantierooster 2021-2022:

Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2020
Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie 26-02-2022 t/m 06-03-2022
Goede Vrijdag 15-04-2022
2de Paasdag 18-04-2022
Meivakantie (incl. Koningsdag) 23-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaartsweekend 26-05-2022 t/m 29-05-2022
2de Pinksterdag 06-06-2022
Zomervakantie 09-07-2022 t/m 21-08-2022

Studiedagen
De kinderen zijn deze dagen vrij

Maandag 25 oktober 2021
Woensdag 02 februari 2022
Woensdag 23 maart 2022
Maandag 09 mei 2022
Dinsdag 07 juni 2022
Copyright © 2019 - Alle rechten voorbehouden - Powered by VWA Internet- en Reclamebureau