Openbare Basisschool De Wetering

'Onderwijs van nu voor later'

Algemene informatie

Op De Wetering worden de vakken aan de gehele groep aangeboden, maar binnen de adaptieve instructie wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen. In de praktijk houdt dit in dat de introductie van een les gezamenlijk aangeboden wordt. Nieuwe onderwerpen worden met de groep behandeld. Alle kinderen volgen de uitleg en leren van elkaars oplossingen.

Na de algemene uitleg vindt er in kleine groepjes of individueel verlengde instructie plaats, voor de leerlingen die dat zelf aangeven of waarvan de leerkracht weet dat het nodig is. Het grootste gedeelte van de groep mag dan al met de verwerking van de les starten. Indien kinderen juist wat meer aankunnen, is er extra verdiepingsstof beschikbaar. Dit wordt deels in de lesmethodes aangeboden of er wordt door de leerkracht een pakketje met uitdagend materiaal samengesteld.
Op deze manier zit niemand onnodig te wachten en wordt er voorkomen dat vlotte leerlingen te snel door de stof gaan en later mogelijk belangrijke instructie missen. Met name voor vakken als rekenen, spelling en technisch lezen is dit voor de leerlingen erg prettig.

Het komt af en toe voor dat leerlingen een individuele leerlijn aangeboden krijgen, dit geldt voor kinderen die op een bepaald vak of vakken een grote achterstand hebben.

Over OBS de Wetering

Onze school is ruim van opzet, helder en licht, met een eigen speellokaal voor de kleuters en een gemeenschapsruimte voor talloze speel-, leer- en toneel activiteiten.

De school ligt aan de rand van het bos en bij het water aan de Kunstbaan in het landschapspark De Wetering. De Wetering is een openbare basisschool. In augustus 2015 is de school van start gegaan. Dit is gebeurd na een fusie tussen de scholen De Kiekendief en De Delta.

Op OBS de Wetering werken wij met een nieuw, eigentijds en op de toekomst voorbereid onderwijsconcept.

Op dit moment telt onze school 150 leerlingen en geven wij les in 7  groepen. Dit doen wij met een enthousiast team van 19 mensen.

Schoolgids

Onze complete schoolgids kunt u hier bekijken.

Missie en Vissie

MISSIE:
Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, waar zelfontplooiing en leren een vanzelfsprekendheid zijn voor ieder kind. Dit doen we door een klimaat te scheppen van veiligheid, structuur en rust.

VISIE:
Op De Wetering is ieder kind uniek! Elk kind heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten. Dit wordt gewaardeerd, gerespecteerd en gestimuleerd. Wij zien onze school als een plek waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld.

Focus op het hele kind in alle facetten, zonder de kennismaatschappij uit het oog te verliezen.

Voor en buitenschoolse opvang

Wij werken  samen met twee aanbieders van buitenschoolse opvang. In ons gebouw is Go kinderopvang gehuisvest en op loopafstand Partou. Beide aanbieders denken actief mee in verdere ontwikkeling van aansluiting van BSO en onderwijs

Tussenschoolse opvang (TSO)

De overblijf wordt door De Wetering zelf geregeld door twee coördinatoren en een team van overblijfouders. Zij ontvangen met enige regelmaat training.

Schooltijden en vakantie

Schooltijden
Groep 1 – 8

Ochtend 08.35-12.00
Middag 13.00-15.00
Woensdag 08.35-12.30
Woensdagmiddag Vrij

Vakantie rooster en studiedagen
Vakantierooster 2019-2020:

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag 10-04-2020
2de Paasdag 13-04-2020
Meivakantie (incl. Koningsdag) 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaartsdag 21-05-2020 en 22-05-2020
2de Pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Studiedagen
De kinderen zijn deze dagen vrij

vrijdag 18 oktober 2019
maandag 18 november 2019
maandag 3 februari 2020
woensdag 11 maart 2020
dinsdag 2 juni 2020
woensdag 3 juni 2020
donderdag 4 juni 2020
vrijdag 5 juni 2020
maandag 22 juni 2020
vrijdag 17 juli 2020
Copyright © 2019 - Alle rechten voorbehouden - Powered by VWA Internet- en Reclamebureau