Buitenschoolse opvang

In het kader van de wet die scholen verplicht om de buitenschoolse opvang professioneel te regelen is er op school een prettige samenwerking met Stichting Kindercentra Zeewolde (SKZ).

Zij verzorgen 4 dagen in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) de opvang van kinderen buiten schooltijd om. Deze opvang is geregeld op De Wetering. Zo kunnen ouders vanaf 07.30 uur hun kind(eren) brengen bij de voorschoolse opvang. Na schooltijd, de naschoolse opvang, kunnen kinderen tot uiterlijk 18.30 uur worden opgevangen. Ook tijdens de schoolvakanties regelt SKZ de opvang van kinderen.
overblijven

Kantooradres:
Hermelijnhof 27
Zeewolde

Postadres:
Stichting Kindercentra Zeewolde
Postbus 64
3890 AB Zeewolde

Directeur
Marjan Vlinders

Telefoon: 036 522 4160
Mobiel nummer BSO: 06 8324 2446.

De tussenschoolse opvang wordt op De Wetering zelf geregeld door twee coördinatoren en een team van geschoolde overblijfouders.