Missie & visie

OBS De wetering, de jongste school in zuid!

Missie:

Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, waar zelfontplooiing en leren een vanzelfsprekendheid zijn voor ieder kind. Dit doen we door een klimaat te scheppen van veiligheid, structuur en rust.

Visie:

Op De Wetering is ieder kind uniek! Elk kind heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten. Dit wordt gewaardeerd, gerespecteerd en gestimuleerd. Wij zien onze school als een plek waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld.

Focus op het hele kind in alle facetten, zonder de kennismaatschappij uit het oog te verliezen.

Kernwaarden van de nieuwe school

  • Kinderen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling
  • Uitgaan van krachten in plaats van belemmeringen
  • Kinderen leren zichzelf staande te houden in de snel veranderende samenleving
  • Kinderen laten ontdekken waar ze goed in zijn of niet
  • Kinderen het gevoel geven dat ze er mogen zijn
  • Kinderen op school laten ontdekken wie ze zijn