Organisatie

OBS De Wetering is een van de vier scholen van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde (SOBZ). Elke school wordt integraal aangestuurd door haar eigen directeur. De school wordt aangestuurd door een management team. Daarnaast werken er een administratief medewerker, een vakleerkracht gym en een ICT-er. De lessen worden verzorgd door 15 groepsleerkrachten.

De Wetering werkt op een prettige manier samen met de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). De MR is een onafhankelijk orgaan dat advies en instemmingsrecht heeft. Zij vertegenwoordigt de belangen van ouders, kinderen en leerkrachten.

De OR denkt en helpt mee in de organisatie van allerlei festiviteiten, zoals Kerst, Sinterklaas, en Pasen maar ook met schoolreisjes, kamp en uitjes.