Schooltijden & vakantie

Groep 1 t/m 8 Ochtend 08.35-12.00 uur
  Middag 13.00-15.00 uur
  Woensdag 08.35-12.30 uur
  Woensdagmiddag Vrij
Pauzetijden Groep 3 t/m 8 10.30-10.45 uur


De deur gaat om 8.25 uur open, dan mogen de leerlingen het gebouw in. Ze hoeven dus niet buiten te wachten, dat mag wel. Afspraak hierbij is, dat kinderen in school direct naar hun eigen groep gaan en daar rustig in de kring gaan lezen of op hun plaats aan het werk gaan. Eenmaal binnen betekent niet meer naar buiten. De groepsleerkracht is om 8.25 uur in de klas aanwezig. Wij verzoeken u op tijd afscheid te nemen van uw kind(eren) zodat we om 08.35 uur met de les kunnen beginnen.

Om 13.00 uur gaan de leerlingen tegelijk naar binnen, ook de leerlingen die niet overblijven.

N.B.: Wilt u er voor zorgdragen, dat afspraken voor het bezoek aan de huisarts, tandarts, logopedist etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt?

Schoolvakanties

Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit:

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019
Goede Vrijdag 19-04-2019
Meivakantie (incl. Pasen en Koningsdag) 22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaartsdag 30-05-2019 en 31-05-2019
Tweede Pinksterdag 10-06-2019
Zomervakantie 22-07-2019 t/m 30-08-2019

Daarnaast zijn er dit jaar de volgende studiedagen voor het team (de kinderen zijn deze dagen vrij):

  • vrijdag 19 oktober 2018
  • maandag 29 oktober 2018
  • donderdag 20 dec 2018
  • vrijdag 21 dec 2018
  • maandag 4 feb 2019
  • woensdag 13 maart 2019
  • maandag 15 april 2019
  • dinsdag 11 juni 2019
  • woensdag 26 juni 2019
  • vrijdag 19 juli 2019