Onderwijs algemeen

Op De Wetering worden de vakken in de gehele groep aangeboden, maar binnen de adaptieve instructie wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen. In de praktijk houdt dit in dat de introductie van een les gezamenlijk aangeboden wordt. Nieuwe onderwerpen worden met de groep behandeld. Alle kinderen volgen de uitleg en leren van elkaars oplossingen.

Na de algemene uitleg vindt er in kleine groepjes of individueel verlengde instructie plaats, voor de leerlingen die dat zelf aangeven of waarvan de leerkracht weet dat het nodig is. Het grootste gedeelte van de groep mag dan al met de verwerking van de les starten. Indien kinderen juist wat meer aankunnen, is er extra verdiepingsstof beschikbaar. Dit wordt deels in de lesmethodes aangeboden of er wordt door de leerkracht een pakketje met uitdagend materiaal samengesteld.
Op deze manier zit niemand onnodig te wachten en wordt er voorkomen dat vlotte leerlingen te snel door de stof gaan en later mogelijk belangrijke instructie missen. Met name voor vakken als rekenen, spelling en technisch lezen is dit voor de leerlingen erg prettig.

Het komt af en toe voor dat leerlingen een individuele leerlijn aangeboden krijgen, dit geldt voor kinderen die op een bepaald vak of vakken een grote achterstand hebben.